logo

Почувствуйте себя здоровее и энергичнее с нашими продуктами,

уделяя этому всего пару минут в день!

Заказать с доставкой

Методичні рекомендації БАД м.Львів

Методичні рекомендації „Формування, збереження і зміцнення здоров'я здорових людей за допомогою біологічно активних добавок” призначаються фахівцям сімейної медицини, які працюють у закладі первинної медико-санітарної допомоги.

                                   

Рекомендації опрацьовані лікарем-валеологом(санологом) комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м.Львова Слободян Л. К. на основі значного клінічного досвіду застосування біологічно активних добавок,а також огляду сучасної літератури про їх користь для формування, збереження і зміцнення здоров'я людей.

Рецензент: д.м.н., завідувач кафедри поліклінічної справи і сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професор Скляров Є. Я.

Методичні рекомендації обговорені на засіданні науково-інноваційної ради при головному лікареві комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м.Львова і рекомендовані до друку.

Відповідальний за випуск доцент Мартишок І. О.

Львів – 2009

Здоров’я здоровим!” – все частіше звучить сьогодні цей вислів, бо ми починаємо усвідомлювати те, що про здоров'я треба піклуватись змолоду, що профілактика захворювань більш доцільна і вигідна, ніж їх лікування.

Погіршення стану здоров'я нашого населення , про що свідчать несприят­ливі демографічні показники , скорочення середньої тривалості життя та зростання поширеності хвороб, потребує суттєвого поліпшення організації ПМСД на засадах сімейної медицини з метою ліквідації нерівності у доступності медичної допомоги, підвищення її валеологічної, профілактичної та лікувально-реабілітаційної ефективності.

Сімейний лікар має бути не тільки досконалим фахівцем в діагностичній та лікувально-реабілітаційній справі, але й валеологом, фахівцем у галузі профілактики найпоширеніших захворювань. Валеологія – невід'ємна частина профілактичної медицини.

Валеологія( від латинського слова „valeo” – бути здоровим, сильним, міцним) – це наука і практична діяльність, що мають на меті формування, збереження і зміцнення здоров'я здорових людей.

Споконвіку людина використовувала різні можливості, щоб бути здоро­вою, сильною, активною. І ці можливості вона брала з природи.

Застосування засобів природного походження для профілактики різних захворювань, підвищення ефективності їх лікування є певною сходинкою еволюції поглядів суспільства на здоров'я людини сьогодні. Це результат багатопланових наукових досліджень і відкриттів, з якими сьогодні потрібно ознайомлювати наше населення.

Вчені в наш час мають у своєму арсеналі знання технології, які необхідні для глибокого, всестороннього вивчення всіх можливостей природної терапії. З кожним роком багато засобів природного походження виділяються та удосконалюються завдяки науковим досягненням. Наука прокладає шлях для медицини майбутнього, медицини, яка визнає цілющі сили природи.

Сучасна наука про здоров'я привертає увагу людини на максимальне використання природних ресурсів.

Новою можливістю профілактики, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я природними інгредієнтами є біологічно активні добавки (БАДи). Біологічно активні добавки - це концентрати натуральних харчових і біологічно активних речовин, які добуті з харчової сировини рослинного, тваринного, морського, мінерального походження, харчових та лікарських трав або концентрати , отримані шляхом хімічного чи мікробіологічного синтезу , але вони повністю ідентичні своїм природнім аналогам і зберігають їх властивості.

Сьогодні поряд з терміном „біологнічно активні добавки” використовується термін „харчові добавки” . Це абсолютно різні групи речовин, які застосовуються абсолютно з різною метою.

За визначенням ВООЗ : „харчові добавки” - це природні сполуки або хімічно синтезовані речовини, які в їжу самостійно не вживаються, але в невеликих кількостях використовуються в харчовій промисловості, щоб надати тому чи іншому продукту певних властивостей: колір, покращити смак, аромат, а також для збереження зовнішнього вигляду, смакових властивостей продукції протягом тривалішого часу.

В світі біля 500 харчових добавок, починаючи з оцту і перцю і закінчуючи маловідомим третбутилгідрохіноном. Всі вони мають свою класифікацію і обов'язково повинні бути вказані на етикетках продуктів (якщо виробник легальний і офіційний, а продукція пройшла апробацію і сертифікацію), тому що кожен має свою побічну дію.

Отже, якщо мова йде про зміну кольору, смаку, консистенції продуктів -це говориться про харчові добавки, а якщо додаючи якусь речовину хочуть збагатити її вітамінно-мінеральний склад, збільшити кількість їх інгреді­єнтів додати цілющі трави і все це з метою нормалізації діяльності організму в цілому чи окремих його систем і органів – це мова йде про БАДи.

В даний час виробництво БАДів стало одним з найбільш розвинутих секто» рів економіки.

Вже в 1999 р. В США вживання БАД оцінювалось в 53 млрд. дол., в Європі - 22, в Японії - 9.

На сьогодні в США і Японії 90% населення вживає БАДи різних компаній, в Європі 60%, в країнах СНД - 10%, в Україні - 3% лише знає про них! Потреба в БАДах в Канаді і США зростає щорічно на 30-40 % . Це зумовлено тим , що законодавство в цих країнах сприяє розвитку індустрії БАДів, турбуючись про здоров'я своїх громадян.

В Німеччині більшість БАДів включені в фармокопею і підлягають компенсації через систему медичного страхування.

У Франції, Італії, Іспанії існує перелік БАДів , вартість яких підлягає стра­ховому відшкодуванню.

Реформи системи охорони здоров'я в розвинутих країнах викликають збільшення споживання БАДів , заохочуючи урядами цих країн нести велику відповідальність громадян за своє здоров'я (Японія). Реалізація цієї групи продуктів значно перевищує сьогодні реалізацію синтетичних фармацевтичних препаратів.

Класифікація БАД

Нутріцевтики – джерело вітамінів , макро -і мікроелементів, поліненасичених жирних кислот, харчових волокон і інших харчових інгредієнтів.

Їх роль:

 • довести вміст природних макро- і мікронутрієнтів в добовому раціоні людини до рівня, який відповідає фізіологічним потребам здорової людини, тобто індивідуалізувати раціон харчування конкретних людей в залежності від їх потреб за статтю, за віком, інтен­сивністю фізичного і розумового навантаження, біоритмами, генотипом і фенотипом, особливостями фізичного стану на конкретний період;
 • швидко і ефективно ліквідувати дисбаланс по окремих Інгредієнтах і їх групах, які виникають як при індивідуальних порушеннях, так і з ендемічними мікронутрієнтними дефіцитами ( будь-яке відхилення від норми збалансованого харчування призводить до порушення в роботі організму і, як наслідок, сприяє розвиткові того чи іншого захворювання);
 • коректувати порушення метаболізму( особливо при проблемах зі здоров'ям обмінного походження);
 • полегшити всмоктування і правильне засвоєння потрібних харчових інгредієнтів;
 • забезпечити правильність надходження харчових інгредієнтів в потрібні місця(хелатні сполуки, висока біодоступність, синергізм дії);
 • джерело речовин, які не синтезуються в організмі і повинні постійно над­ходити ззовні (ПНЖК - омега -3,6, фосфоліпіди та ін.);
 • джерело дієтичної клітковини( целюлоза, хітини, альгінати);
 • викокий захист проти агресії зовнішнього середовища та підвищен­ня неспецифічної імунологічної резистентності , антиоксидантний захист , сприяють профілактиці та комплексному з традиційною медициною лікуванню інфекційних і онкологічних захворювань;
 • посилювати процеси інактивації, пов'язані з виведенням токсич­них продуктів метаболізму у осіб, які проживають в екологічно несприятливих зонах і в тих людей, які отримують постійну медикаментозну і при онкозахворюваннях - хіміотерапію, а також у хворих з паталогією печінки і нирок .

Парафармацевтики – це БАДи, які містять компоненти рослинного, тваринного або мінерального походження, що мають регулюючу дію на функції окремих органів і систем (глікозиди, біофлаваноїди, алкалоїди, дубильні речовини та ін., це можуть бути екстракти трав, які людина в їжу не вживає).

Дози їх на рівні середньодобового надходження з їжею, але нижче терапевтичних.

Їх роль :

 • застосовуються для профілактики і допоміжної терапії та підтримки фізіологічних параметрів функціональної активності органів і систем;
 • імуномодулятори;
 • природні антибіотики і антисептики;
 • ферментні препарати;
 • адаптогени;
 • аноретики( регулятори відчуття голоду);
 • термогеники (мобілізатори жиру з депо );
 • детоксикатори.

Еубіотики (пробіотики) – це БАДи, до складу яких входять живі мікроорганізми або їх метаболіти (продукти життєдіяльності).

Їх роль:

 • нормалізують склад і біологічну активність мікрофлори травного тракту;
 • забезпечують правильне харчування і засвоєння їжі;
 • попереджують зашлакованість організму .

За складом інгредієнтів БАДи поділяються на моно-, ди- та комплексні препарати.БАДи різних виробників відрізняються за своєю рецептурою , техноло­гією виготовлення, біодоступністю, функцією і, звичайно, результативністю та ціною. Дуже важливо знати, хто виготовляє таку продукцію (назва виробника багато про що говорить), які стандарти якості вона має , наявність клінічних апробації, чи офіційної реєстрації в держанві.

Фітопрепарати IV покоління, НОУ-ХАУ технологія методом кріогенного дроблення при t -196 градусів за Цельсієм в присутності нейтрального азоту, яка дозволяє зберегти до 98 % біологічної активності сировини і відповідає найвищим міжнародним стандартам якості GMP. У них найвища серед інших БАДів (100 %) біодоступність, мають 20 тисяч контрольних перевірок (від місця збору рослин до інкапсуляції) по 33 тестам і висновки-заключення 42 лабораторій світу, 7 ступенів захисту самого упакування, адаптовані до застосування жителями Європи, діють на клітинному рівні. В них дотримана збалансованість компонентів і принципи мікродоз, без абсолютних протипоказань , з клінічними апробаціями і рекомендовані МОЗ України і тих держав, на теренах яких вже успішно застосовуються 12 років . Це БАДи „VISION” виготовлені концерном „Arkopharma”Laboratoire des Hautes Synergies” France.

Препарати з високою біодоступністю діють на клітинному рівні , що дає можливість глибокого очищення , захисту і збалансованого харчування всього організму і можливість вирішувати проблеми зі здоров'ям . Це новий вид продукції для здоров'я, яка займає проміжне місце між їжею і ліками, тому , що виготовлена з натуральної сировини, а за збалансуваною рецептурою, тобто , за дією - дає лікувальний ефект.

Щоб уникнути всіляких кризових станів , щоб підтримати нормальне функціонування всіх систем свого організму, підвищити здатність організму до самооновлення або просто намагатись попередити хворобу чи полегшити перебіг хронічного процесу, тобто зберегти своє здоров'я, використовуйте унікальні можливості самого організму, використовуючи природні інгредієнти. Дослідження вчених показали , що організм сприймає ці інгредієнти як їжу і сам вибирає з неї те, що йому в даний момент найнеобхідніше, щоб почати процес саморегуляції чи попередити погіршення і порушення здоров'я.

Окрім загостреного за останні 20 років у всіх країнах питання про зміну неправильної системи харчування були й інші причини, які спонукали бурхливий розвиток нової пограничної між дієтологією і фармакологією галузі знань, що отримала назву фармаконутриціологія, або наука про лікування окремими мікронутрієнтами та їх збалансованими комплексами (а не класичною їже , як це характерно для дієтотерапії).

По-перше, були зроблені серйозні відкриття в галузі самої нутриціології (наука про харчування), які значно розширили нашу уяву про незамінні фактори харчування і збільшення вдвоє їх загальної кількості.

По-друге, цьому сприяли успіхи біоорганічної хімії і біотехнології, які дозволили отримувати в достатньо очищеному вигляді біологічно активні компоненти практично із будь-якого біосубстрату (рослинного, мінераль­ного, тваринного).

По-третє, успіхи фармакології розшифрували фармокодинаміку і фармакінетику більшості ессенціальних факторів харчування.

По-четверте, випуск препаратів для здоров'я з природних інгредієнтів виявився економічно вигідним, тому що ця продукція потрібна всім і при відповідному рівні інформаційної підтримки весь час буде застосовуватись як з профілактичною, так і з лікувальною метою, а традиційні ліки тільки при наявності конкретного захворювання .

В основі дії комплексних БАДів лежить принцип холестатичної медицини. Тобто, це означає , що до організму людини підходять , як до цілісної системи, у якій всі елементи взаємозв'язані. Отже, лікувати треба не хворобу, а хвору людину комплексно, приводячи до норми функціонування всіх органів і систем , продовжуючи молодість і поліпшу­ючи якість життя.

БАДи діють там , де синтетичні препарати безсилі або просто таких ще не придумали і у валеологічній практиці саме їх дуже корисно застосовувати, тому що в молодому віці - йде формування здоров'я, в зрілому - це збереження і зміцнення його, в похилому - збереження і віддалення небажаних проблем зі здоров'ям.

Якщо ми не хочемо мати проблем зі здоров'ям, то ми постійно повинні ним займатись, грамотно і правильно доглядати за своїм тілом.

Більшість заходів , які сприяють формуванню, збереженню і зміцненню здоров'я здорової людини укладаються у поняття здоровий спосіб життя. Під здоровим способом життя розуміють комплекс умов і заходів , що забезпечують гармонійне формування, збереження і зміцнення здоров'я здорових людей, підвищення їх працездатності, якості життя і творчого довголіття.

Основними чинниками здорового способу життя (валеологічними факторами) є фізична активність, раціональне харчування, умови пра­ці та відпочинку, побутові умови, психологічні установки та між особисті стосунки між людьми, екологія і особиста гігієна , які сприя­ють правильному формуванню здоров'я, його збереженню і зміцненню, підтриманню та розвиткові резервних можливостей здорової людини, для повноцінного виконання соціальних функцій людини, зміцнюють адаптивні можливості організму у мінливих умовах довкілля. Змінюючи стан здоров'я здорових і прогнозуючи його, фахівці сімейної медицини розширюють можливості щодо первинної профілактики захворю­вань. Первинна профілактики проводиться у тих випадках, коли виникають певні загрози (чинники ризику) щодо виникнення у здорових людей тих чи інших захворювань.

Реформування охорони здоров'я полягає у створенні нових форм медичної допомоги , наближеної до її споживачів і спрямованої на формування , збереження і зміцнення здоров'я здорових людей, а також профілактику найпоширеніших захворювань серед населення.

Коли є чинники ризику інфекційних захворювань, то поряд з комплексом профілактичних заходів, спрямованих на активне вилучення дії певного збудника інфекції (ізоляція, дезінфекція тощо) повинні проводитись заходи, спрямовані на підвищення захисних сил організму (пасивна і активна імунізація).

Чинники ризику виникнення неінфекційних захворювань поділяються на екзогенні і ендогенні, а також на керовані (на які можна впливати не медикаментозними засобами ) і некеровані ( клімат , спадковість , конституція, стать, вік тощо ).

Організація профілактичних і валеологічних заходів є одним із важливих завдань ПМСД.

Для цього сьогодні може використовуватись продукція натуральна, безпечна, проста у вживанні, без побічних дій і звикання до неї. Саме таким вимогам сьогодні відповідають БАДи престижних виробників.

Застосування БАД у валеологічній практиці

 • Раціональне збалансоване харчування. БАДи вважаються сьогодні їжею нового зразка, нового часу, збалансованою їжею XXI століття.

Щоб людина могла нормально жити, плідно працювати і активно відпочивати, для цього їй потрібно якісне харчування, збалансоване за всіма необхідними речовинами і в певних пропорціях, тому що будь-яке відхилення від норми збалансованого харчування призводить до порушення в роботі організму і, як наслідок, розвитку різних захворювань.

При дефіциті певних харчових речовин і відсутності серйозних класичних симптомів в багатьох випадках ознаками нестачі вітамінів і мінералів є швидка втомлюваність, порушення здатності до концентрації уваги, відчут­тя загального дискомфорту та інші не чітко виражені неспецифічні прояви. Діагностика таких станів в традиційній медицині не проводиться, тому що це надзвичайно непростий і працеємкий процес, який вимагає детального вивчення дієти пацієнта, вивчення клінічних, лабораторних показників функцій організму. Людина не може компенсувати шкідливі звички, не може перебороти пристрасті в харчуванні, без проблем перебороти негатив­ну дію стресу, гіподинамії, побічну дію традиційних ліків тощо, а БАДи в цьому випадку дають виражений сприятливий вплив на стан здоров'я.

Цінність БАДів полягає в тому, що, в першу чергу, вони є джерелом енергетичних і пластичних матеріалів, а також біологічно активних речовин, якими так багаті наші рослини. Тому вони достатньо легко, швидко і природно заповнюють дефіцит життєво важливих комплексів харчових речовин, а отже, практично миттєво знижують ризик більшості відомих захворювань (анемія, електролітний дисбаланс, дистрофічні прояви тощо), дають можливість нормалізувати показники фізичного статусу здоров'я.

Профілактичний прийом полівітамінних препаратів повинен стати звичною, щоденною справою практично здорової людини, як чищення зубів щодня, як дотримування правил особистої гігієни тощо. А для цього потрібна продукція не токсична, не чужорідна нашому організму, не шкідлива, проста у використанні, без можливості передозувань і абсолютних протипо­казань, до якої не виникатиме привикання. І тут таки знову доречне застосування БАДів.

 • Зручна комплексна програма корекції харчового статусу і контролю за масою тіла. Регулювання калорійності раціону і апетиту дає можливість підтримувати сталу масу тіла, що сприяє профілактиці ожиріння. На сьогодні це дуже актуально, бо 70 % населення понад 30 років і 20 % дітей, страждає від надлишкової ваги . А це фактор ризику для виникнення серцево-судинних захворювань (гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, ІХС), цукрового діабету тощо.
 • Очищення організму необхідне кожній людині незалежно від віку і способу життя. БАДи дають можливість направлено змінювати метаболізм окремих речовин в т.ч. екзо- і ендогенних токсинів, а також проводити очищен­ня вже зашлакованих клітин.
 • Підтримування потрібного складу та функціональної активності кишкової флори. Правильне травлення їжі, достатня ферментативна активність травного каналу, максимальне всмоктування харчових інгредієнтів, регуляція кислотно-лужного балансу і мінерально-сольового обміну, регулярна видільна функція - все це робота здорових кишок і запорука здоров'я всього організму, тому що це профілактика зашлакованості. Застосування БАДів в цьому випадку просто необхідне.
 • Підвищення неспецифічної резисатентності і антиоксидантний захист організму до впливу несприятливих факторів навколишнього середовища (екологія, боротьба з вільними радикалами, а це профілактика не тільки різних захворювань, але й онкопатології - протиракова дієта сьогодні є дуже актуальною)
 • Створення умов для формування адекватного імунітету і його нормального функціонування і на цьому тлі проведення профілактики різних інфекційних захворювань методом щеплення.
 • Ні одна освічена людина не буде сьогодні виступати за повну відмову від щеплень для всіх дітей. Розуміючи, що реакція-відповідь на щеплення цілком залежить від стану здоров'я організму дитини, треба зміцнити здо­ров'я дитини, захистити її організм і створити можливість для правильної імунної відповіді. Бо коли імунна відповідь не така, як треба, то і користь з того щеплення така ж сама.
 • Для цього є програми з БАДами перед проведенням щеплень і після них з метою отримання повноцінної імунної відповіді, зниження до мінімуму побічних реакцій і 100 % запобігання післявакцинальних ускладнень. Ось тоді і вакцинація буде раціональною , ефективною і бажаною дня всіх.
 • Фізична активність. Збалансоване харчування, разом з високим імунним захистом , зняттям „синдрому хронічної втоми „ , який ставлять тепер як діагноз у світі , і буде запорукою високої фізичної активності людини. Вона активніше захоче займатись фізкультурою і спортом, доглядати за своїм тілом методами загартування , а збалансовані комплекси БАДів будуть всіляко їй у цьому допомагати. Розроблені певні комплексні програми навіть для спортсменів кожного виду спорту , а також для правильного розвитку і формування дитячого організму - програми BeBig , BeStrong, Lifepacjunior, для дорослих - це комплексні програми відновлювального комплексу.
 • Умови праці і відпочинку також впливають на наше здоров'я. Сьогоднішня екологія і умови праці на виробництві далекі від понять комфортності та безпечності. І саме БАДи допоможуть створити надійний антиоксидантний захист для людей, які працюють у шкідливих умовах. Потужні антиок­сидантні комплекси володіють широким спектром фізіологічної і фармакологічної активності, тому і потреба в них різко збільшується при контакті з канцерогенами, радіонуклеїдами, токсичними речовинами, УФО та іншими несприятливими факторами оточуючого середовища, а свої сили після роботи можна відновити препаратами відновлювального комплексу. На відпочинку захистити себе від небажаних опіків спекотного сонця можна комплексом „Нейче Тан", захистити себе від стресових ситуацій на роботі та відпочинку антистресовим комплексом, а якість їжі на відпочинку завжди буде безпечною з „Детоксом" та „Куперсом".
 •  Підтримання та розвиток резервних можливостей здорової людини. Наш організм складається з мільярдів різноманітних клітин, але тільки 13 активно працює, 23 - знаходиться в резерві. І тільки на клітинному рівні природнім шляхом можна досягнути активації резерву. А це під силу БАДам з високою біодоступністю.

Дуже актуальними на сьогодні є можливості біорезонансної терапії, тому найсучасніші технології (нанотехнології) дозволяють користуватися нам лікувальним одягом з біофотонами, які поряд з фітотерапією дають ефект біорезонансу, що дозволяє підтримувати та розкривати резервні можливості здорової людини.

 • Зміцнення адаптивних можливостей організму у мінливих умовах довкілля. У визначенні поняття здоров’я ВООЗ вказує, що здоров'я – це не просто добрі аналізи і хороші діагностичні заключення без відхилень від норми , а це можливість організму швидко адаптуватись до тих умов , в які він потрапляє, без порушень функцій його органів. Дійсно, саме здатність організму швидко пристосовуватись ( адаптуватись) до тих чи інших змін довкілля , без порушень функцій всіх органів і систем і є показником відмінного здоров'я людини.

60% сучасного населення перебуває в стані дизадаптації. Це означає , що люди знаходяться в стані передхвороби і достатньо невеликого поштовху, щоби хвороба стала явною. Це означає , що організму в такому стані вже нема чим відповісти на агресію зовнішнього середовища . У нього нема запасу міцності, ресурси здоров'я виснажені, організм функціонує "на межі". Ось тут і треба задуматись над відновленням цих ресурсів.

Високу адаптогенну властивість проявили БАДи при проведенні незвичайних клінічних апробацій на борту космічного корабля Союз ТМ -33 міжнародного російсько-французського екіпажу ще в жовтні 2001р.

З наведеного вище бачимо , що БАДами можна впливати на чинники ризику виникнення неінфекційних захворювань і не тільки на керовані, але й некеровані.

До керованих належать:

 • шкідливі звички ( алкоголь, тютюнопаління , токсикоманія );
 • нераціональне харчування (кратність прийомів їжі, спосіб, примхи харчування , дуже гарячі страви, вегетаріанство і т. ін. ), дуже рафінована і переварена їжа;
 • виснажливе заняття спортом і важкою фізичною працею;
 • вживання послаблювальних засобів, антибіотиків і інших традиційних ліків.

Некерованими чинниками ризику виникнення неінфекційних захворювань є такі:

 • клімат, що впливає на імунітет, адаптацію;
 • обтяжена спадковість вимагає профілактики ускладнень спадкових захворювань за допомогою БАДів (гемофілія, при якій укріплення
 • стінок судин дає можливість зменшити кровотечі , а значить і підтри­мати гемоглобін, чим запобігаються переливання крові, поліпшується фізична активність, чого не було до приймання БАД). Налагоджується нормальна життєдіяльність людини, яка була обмежена і обділена в житті при такій тяжкій спадковій патології;
 • конституція-ожиріння (вже говорилось про це раніше);
 • дистрофічні прояви;
 • (ЧТХ) - у хворих, що часто і тривало хворіють, зменшуються пульмонологічні проблеми за рахунок підвищення імунітету, неспецифічної резистентності організму;
 • особливості статі - (вагітність, менопауза, клімакс, оральна контрацепція, потенція) Якщо в цих станах є проблеми зі здоров'ям, то вони можуть вирішуватися за допомогою БАДів, спеціально створених для цього( комплексна програма препаратів для чоловіків і для жінок);
 • вік - дитячий (збалансовані програми повноцінного гармонійного розвитку дитячого організму);
 • перехідний вік (швидкий ріст людини в цьому віці вимагає великої уваги до харчового раціону, щоб підтримати прискорений фізичний, біохімічний і емоційний розвиток підлітків;
 • старість (програми використання БАДів з метою підтримання активного довголіття в доброму здоров'ї, геріатрична програма, до якої входять БАДи, що запобігають хворобам похилого віку, коли погано вже засвоюються продукти харчування і пригнічені обмінні процеси);
 • стрес (хімічний, фізичний чи емоційний), який посилює потребу організму у вітамінах В2, В5, В6, С;
 • недостатня кількість сонячного опромінення призводить до зниження засвоєння тих чи інши потрібних інгредієнтів їжі (особливо на Півночі - цинга, рахіт, остеопорози);
 • харчова алергія, індивідуальна непереносимість деяких продуктів- виключення цілої групи продуктів із раціону приводить до втрати важливих джерел харчових речовин, після чого виникатимуть серйозні порушення в організмі. Таким людям дуже будуть актуальними Бади , які допоможуть очистити організм від алергенів , покращать систему автоімунної відповіді і проблема зі здоров'ям не так швидко якби хотілося, але вирішується.

Оскільки кожна людина має індивідуальні особливості , які залежать від спадковості, віку, статі, психології тощо, то і складові здорового способу життя будуть відрізнятися за кількісними і якісними параметрами. І лише фахівці сімейної медицини, які мають можливість тривало спостерігати за всіма членами родини, можуть визначити за допомогою сучасних валеологічних діагностичних технологій рівень здоров'я кожного з них, прогнозувати динаміку здоров'я і зміцнювати його при активній участі кожної конкретної людини.

Медико-санітарні переконання кожної людини формуються на тлі певної психології здоров'я, на тлі моди на здоров'я. Лише людина , яка має пере­конання щодо здорового способу життя, як важливого чинника теперішнього та майбутнього свого здоров'я і здоров'я своїх дітей зможе реалізувати його принципи.

На жаль, екологічна обстановка, незнання населенням сучасних методів і засобів профілактики захворювань, економічні труднощі не дають можливості людині активно реалізувати профілактику. Більшість людей починають усвідомлювати цінність здоров'я лише тоді, коли воно знаходиться під серйозною загрозою або коли вже воно втрачене. Тільки тоді виникає мотивація - вилікувати хворобу. На жаль, сам спосіб нашого життя часто спрямований на те, що люди своєю поведінкою йдуть не до здоров'я а від нього.

Не дивлячись на те, що існує велика кількість наукових підтверджень на захист БАД, деякі лікарі не підтримують їх , при тому , що 98 % з них самі використовують БАДи, розуміючи, що не отримують того, що потрібно організму із звичайних продуктів харчування і що лише традиційними засобами медицини сьогодні підтримати відмінне здоров'я неможливо. Поки якась частина лікарів скептично голосує за або проти БАДів, інші активно їх вживають і отримують позитивні результати.

На сьогоднішній день проблема незбалансованого харчування і його на­слідки турбують весь світ і у розвинутих країнах всього світу БАДи випускаються і вживаються у великих кількостях, що дозволило значною мірою впливати на рівень громадського здоров'я цілих націй.

Лікарю хворий довіряє більше, ніж будь-кому, тому саме нам треба починати формувати у нашого населення той „культ здоров'я", який існує в усіх цивілізованих країнах і є невід'ємним елементом загальної культури людини. Тоді і наша свідомість знайде можливості, щоб дбати про своє здоров'я, як найбільшу цінність, і в наш непростий час. А така можливість на сьогодні є – це БАДи і це правдива реальність, яка ввійшла в наше життя за велінням часу і обставин.